LassTik Zırhı

Banner

E-BÜLTEN ABONELİĞİ

Avantajlarımızdan Haberdar Olmak İçin E-mail Adresinizi Kaydediniz
ANKET


DÖVİZ PİYASALARI
KUR ALIŞ SATIŞ

HAVA DURUMU 
SİTEMİZE HOŞGELDİNİZ

 MARMARA BÖLGESÝNDE BAYÝLÝKLER VERÝLECEKTÝR 

Lastik Zýrh Nedir? Lastik Zýrh, tehlikeli olmayan, toksik olmayan ve biyolojik olarak parçalanabilen bir üründür. Tiksotropik solüsyon (jel) lastik sibobu içerisinden lastiðe profesyonelce enjekte edilerek lastiðin legal ömrü boyunca kalýcý koruma saðlar.

Lastik Zýrh Lastik içi dolgu jeli nasýl çalýþýr? Lastik içindeki hava basýncýnýn zorlamasýyla, Lastik Zýrhý ortaya çýkan delinme ve sýzýntýlarý doldurarak anlýk ve kalýcý bir onarým saðlar. Lastik döndükçe, iç sýrt alaný eþit miktarda ve minimum 2mm Lastik Zýrhý dolgu maddesi ile kaplanýr. Bu kaplama, binlerce güçlü kilitleyici liflerin anlýk reaksiyonla delici nesnenin etrafýný týkamasý ile, delik ve sýzýntýlarý anýnda tamir eder, hava kaçaklarýný engeller. 

Lastik Zýrh Kullaným Süresi Bütün lastikleri korur. Lastik Zýrhý lastik ömrü süresince etkinliðini sürdürür, delinmelere karþý sürekli koruma sunar.
 
 
 
  


 HABER & DUYURULAR

Artık Lastik Patlamalarına Son Artık Lastik Patlamalarına Son
Yýlda ikibinden fazla trafik kazasýna sebeb olan can, mal ve insan kaybýna sebebiyet veren lastik patlamalarýna son veren bu teknolojik buluþ; Üretim aþamasýnda yüzde doksan dokuz oranýnda yerli ürün, yüzde yüz yerli formul kullanýlarak yapýldý. Ge ...
Lastik Tamir Kiti Lastik Tamir Kiti
Lastik patlamasýndansonra lastik deðiþtirirken oluþabilecek can ve mal kaybýný önlemek için 4 dakika içinde yola devam etmenizi saðlar. Lastiðinizin ýsýnmasýný engelleyerek lastiðinizin aþýnmasýný yavaþlatýr ve lastiðinizin ömrünü uzatýr. Last ...BİZDEN FOTOLAR


resim resim resim resim resim resim

Tüm Fotoğraflarımızı Görmek İçin Tıklayınız